POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Usługodawcy określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego ani-wet.pl („Serwis”) („Polityka”).Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla konsumentów źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania (przy czym aktualność części zapisów może zależeć od bieżącej dostępności określonych usług czy funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub uruchomienia przez nas aplikacji mobilnej).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Ani-Wet Artur Zubiak 

Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ani-Wet Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość. NIP: 922-150-16-79, adres email: sklep@ani-wet.pl, kontakt telefoniczny +48 733 745 734 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) („Administrator” lub „Ani-Wet”).

DANE DOSTĘPOWE I HOSTING

Na nasze stronę internetową Serwisu (ani-wet.pl) Klient może wchodzić bez podawania swoich Danych Osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. 

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Ani-Wet, polegającego na prawidłowym przedstawieniu oferty Ani-Wet. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Serwis, ale również użytkowników (łącznie: „Użytkownicy”), którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryn internetowych i wszelkich stron oznaczonych lub współoznaczonych marką Meta (poprzednio: Facebook) (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Meta Platforms Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited („Produkty firmy Meta”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Produkty firmy Meta udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Produktów firmy Meta, w tym dotyczących Danych Osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Serwisu korzysta Klient, w szczególności w celu realizacji na rzecz Klienta usług elektronicznych dostępnych w Serwisie, umów sprzedaży, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud. 

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

COOKIES I ANALITYKA INTERNETOWA

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Ani-Wet produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej Klienta. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej można odnaleźć wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en 

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony ani-wet.pl może zostać ograniczona.

USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Dane Osobowe Klienta zebrane podczas aktywności w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu zgody Klienta na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym przede wszystkim zapewnienie Klientowi możliwości zapoznania się z materiałami, które udostępniamy w ramach Serwisu w oparciu o treść Regulaminu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie reklam i ofert, także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet, inne treści do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych Klientowi reklam i ofert możliwie dostosowanych do jego/jej preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie jego/jej historii zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Ani-Wet nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Serwisu. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Klientowi usług, a Klient nie mógłby z nich korzystać.

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

KONTO

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie, Klient może założyć swoje Konto. Dane Osobowe, podane przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta oraz z Serwisu, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

prowadzenie Konta, aby Klient mógł cieszyć się z korzyści, które są mu oferowane (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Serwisie etc.) oraz umożliwienia Klientowi korzystania z innych usług dostępnych na stronie ani-wet.pl – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie reklam i ofert Ani-Wet, także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta dzięki czemu Ani-Wet może lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Użytkowników, np. inne banery możemy kierować do opiekunów kotów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych reklam i ofert możliwie dostosowanych do preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana na bazie historii zachowań Klienta na stronie ani-wet.pl. Działania Administratora nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora).

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie, imię, nazwisko, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Serwisie.

Dane Klienta co do zasady będą przetwarzane przez okres korzystania przez Klienta z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności w ramach Serwisu), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Ani-Wet do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

NEWSLETTER  

Dane Osobowe Klienta podane w związku z zapisem na Newsletter, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Klienta np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do numeru telefonu Klienta (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście Klient może zrezygnować z newslettera w każdym czasie.

newsletter może być do Klienta lepiej dostosowany w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizowana jest aktywność Klienta dzięki czemu można lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Klientów, np. inny newsletter kierowany do opiekunów psów, a inny do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych Klientowi reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta karmy skierowana do Klienta na bazie historii zakupów oraz zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Administratora nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora).

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Dane Klienta będą przetwarzane do czasu rezygnacji z newslettera, wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe, jeśli korzystanie z Newslettera wiązałoby się z dodatkowymi benefitami w postaci rabatów, kodów promocyjnych etc.), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

TECHNICZNE POWIADOMIENIA O PRODUKTACH (NP. O DOSTĘPNOŚCI / CENIE)  

Dane Osobowe Klienta podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o produktach, np. dostępności / cenie produktu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

przesłanie powiadomienia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o produkcie;

działania marketingowe Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora)

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, w celu otrzymania powiadomienie o dostępności produktu.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres konieczny do powiadomienia Klienta o produkcie (okres ten może się różnić w zależności od wybranego towaru), chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

OPINIE O PRODUKTACH

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Klient ma możliwość zamieszczania opinii i komentarzy o produktach. W przypadku, gdyby z uwagi na podane przez Klienta informacje, możliwe było zidentyfikowanie Klienta, Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach: 

umożliwienie Klientowi publikowania informacji, w tym opinii i komentarzy, o produktach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera podczas korzystania z tej funkcjonalności Serwisu; realizacja przez ani-wet.pl umowy będzie obejmowała także przechowywanie na serwerach Administratora lub serwerach partnerów Administratora Danych Osobowych, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie reklam i ofert, także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizowana jest aktywność Klienta dzięki czemu można lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Użytkowników, np. inne banery można kierować do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych mu/jej reklam i ofert możliwie dostosowanych preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Ani-Wet nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jak nick i adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne do dodania opinii lub komentarza o produktach i usługach Ani-Wet.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Dane Osobowe zebrane w związku ze złożeniem zamówienia, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Klienta lub punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Klientowi reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizowana jest aktywność Klienta dzięki czemu można lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Klientów, np. inne banery mogą być kierowane do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych Klientowi reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta karmy skierowana do Klienta na bazie jego/jej historii zakupów oraz zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Administratora nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia dane Klienta będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

REKLAMACJE

Dane Osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

rozpatrzenie reklamacji Klienta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

stalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu ceny opłaconej gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby złożyć reklamację.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji reklamacji Klienta, chyba że przepisy prawa będą  obowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się co najmniej 1 rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji – przy czym okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Dane Osobowe podane przez Klienta w związku z odstąpieniem od umowy i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

obsługa złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń/adres e-mail, numer rachunku bankowego w przypadku obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy jest dobrowolne, ale może być konieczne, aby odstąpić od umowy.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres obsługi złożonego przez Klienta oświadczenia oraz okres wynikający z przepisów prawa, które zobowiązują Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

KONTAKT

Dane Osobowe podane przez Klienta w celu kontaktu z Administratowe, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

komunikacja z Klientem i udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

w zależności od treści wiadomości Klienta: działania marketingowe Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora), także dostosowywane do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie zgodnie z informacją powyżej.

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie nick, adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby się skutecznie komunikować z Ani-Wet

Dane Klienta co do zasady będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Klientem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

CHAT  

Dane Osobowe, które Klient przekazuje za pośrednictwem prowadzonego z Administratorem czatu (np. przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w Serwisie) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

obsługi zapytania poprzez czat – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

w zależności od treści wiadomości: działania marketingowe Administratora– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora), także dostosowywane do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie zgodnie z informacją powyżej.

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych nick oraz innych danych związanych pytaniem skierowanym za pośrednictwem chata (np. dotyczącym reklamacji) jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności chatu (skutecznie komunikować się z nami).

Wirtualny asystent może zbierać różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na identyfikację Klienta). W niektórych jednak przypadkach, z uwagi na podane przez Klienta informacje podczas korzystania z niej, faktycznie możliwa jest identyfikacja Klienta.

Dane Klienta co do zasady będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Klientem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dane Osobowe Klienta, w tym te które pozostawia odwiedzając profile Ani-Wet w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

możliwienie Klientowi aktywności na profilu, efektywne prowadzenie profilu Ani-Wet, poprzez przedstawianie Klientowi informacji o inicjatywach Ani-Wet i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez Ani-Wet  różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

zawarcie i realizacja umowy dotyczącej wykorzystywania przez Ani-Wet, w szczególności na koncie instagramowym Ani-Wet oraz w innych materiałach promocyjnych, zdjęć Klienta, które Klient przekaże nam lub oznaczy odpowiednim hasztagiem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie łączącej nas umowy licencji;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Klientowi reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizowana jest aktywność Klienta dzięki czemu można lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Klientów, np. inne banery możemy kierować do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych Klientowi reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta karmy skierowana do Klienta na bazie jego/jej historii zakupów oraz zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Ani-Wet nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora).

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności profili Ani-Wet w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli Klient posiada konto w serwisie społecznościowym, wówczas Ani-Wet posiada również dostęp do informacji ustawionych przez Klienta jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Gdy Klient korzysta z fanpage’a, profilu na Facebooku lub Instagramie te korzystają z plików cookie i innych podobnych technologii, aby monitorować zachowania Klienta. Dzięki temu Ani-Wet może otrzymywać tak zwane „statystyki strony”, które przedstawiają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających fanpage czy profil i nie ma możliwości powiązania ich z Klientem czy inną osobą. Administrator nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook na potrzeby przygotowywania statystyk strony. Przetwarzanie danych celem przygotowywania statystyk prowadzi wyłącznie Facebook/Instagram. Dzięki ww. statystykom Administrator może optymalizować fanpage’e czy profil np. poprzez lepsze dopasowanie zamieszczanych treści do zainteresowań i nawyków odwiedzających media społecznościowe.

Jeśli Klient zdecyduje się na zawarcie umowy zgodnie z informacją powyżej, Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a w pozostałym zakresie – przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

KONKURSY

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Dane Osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora przeprowadzenia konkursu;

realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Klientowi reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony Administrator analizuje aktywność Klienta dzięki czemu może lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Klientów, np. inne banery możemy kierować do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych Klientowi reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji Klienta, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta karmy skierowana do Klienta na bazie jego/jej historii zakupów oraz zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Administratora nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych uzależnione jest od mechaniki organizowanego konkursu (czy konkurs jest prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej) i jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – w zakresie dotyczącym zwycięzców) będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywał dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

PROMOCJE

W zależności od prowadzonej przez Ani-Wet promocji może się zdarzyć, że będą przetwarzane Dane Osobowe Klienta. W takim przypadku, gdy Klient zdecyduje się na korzystanie z promocji organizowanej przez Administratora, Dane Osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

przeprowadzenie promocji i skorzystanie z niej przez Klienta – podstawa prawna zależy od rodzaju promocji oraz zasad jej prowadzenia, w tym od tego, czy podczas promocji Administrator współpracuje z innymi partnerami: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej albo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera akceptując regulamin promocji;

realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

działania marketingowe Administratora np. prezentowanie Klientowi reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony Administrator analizuje aktywność Klienta dzięki czemu może lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup Klientów, np. inne banery można kierować do opiekunów psów, a inne do opiekunów kotów). Analiza aktywności Klienta może również posłużyć do tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do jej/jego preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta karmy skierowana do Klienta na bazie jej/jego historii zakupów oraz zachowań na stronie ani-wet.pl. Działania Administratora nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem, a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wziąć udział w organizowanej promocji, a nadto aby złożyć reklamacje dotyczące udziału w promocji.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia promocji, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

MARKETING – PRZESYŁKI TRADYCYJNE 

Dane Osobowe Klienta Serwisu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

przygotowania i wysłania do Klienta drogą tradycyjną, na piśmie, dedykowanych wiadomości/ listów/ pozdrowień w oparciu o działania marketingowe Administratora, prezentujących Klientowi np. reklamy i oferty (rabaty), także dostosowywane do zainteresowań Klienta w oparciu o profilowanie. Działania Ani-Wet nie wpływają jednak istotnie na decyzje Klienta np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwi nam wysyłkę wiadomości.

Dane Klienta będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

REMARKETING  

Dane Osobowe zebrane podczas aktywności Klienta w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu zgody Klienta na korzystanie z nich), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

zachęcenie Klienta do powrotu do Serwisu, w tym umożliwienie Klientowi kontynuowania przerwanego procesu zakupu (np. w przypadku zamknięcia strony internetowej powodującego „porzucenie” koszyka), w szczególności z wykorzystaniem dedykowanych, sprofilowanych wiadomości email dostosowanych do etapu na jakim Klient prowadził zakupy (w szczególności kierujemy się troską o czas Klienta, tak abyś Klient nie stracił szansy na dokończenie rozpoczętego już i często zaawansowanego procesu zakupu, który zwykle wymagał od Klienta zaangażowania w poszukiwanie odpowiednich produktów, porównywania ich, dodawania do koszyka etc.) - podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (utrzymywanie relacji i dbanie o relacje z potencjalnymi Klientami).

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby Ani-Wet mógł realizować działania Ani-Wet w ramach remarketingu.

Dane Klienta będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

RETARGETING  

W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies lub podobnej Klient wyraża zgodę, pliki te zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na identyfikację Klienta).

W przypadku jednak, jeśli informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię mogą zostać powiązane z Klientem i aktywnością Klienta w Serwisie, tak zebrane Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

przekazanie Klientowi dostosowanych, sprofilowanych treści reklamowych, gdy Klient odwiedza inne strony internetowe, po tym, jak wcześniej Klient odwiedził Serwis (przykładowo na innych stronach www Klient może zobaczyć reklamy poprzednio oglądanych produktów w Serwisie).

Ani-Wet prowadzi działania stojąc na stanowisku, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne jest, aby otrzymywane przez Klienta reklamy odpowiadały zainteresowaniom Klienta i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy wcześniejszego zachowania Klienta w oparciu o technologię ciasteczek cookies (brak związku pomiędzy wyświetlaną reklamą a zainteresowaniami i potrzebami Klienta mógłby być dla niego/jej uciążliwy).

Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora. Co do zasady partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby wyświetlane Klientowi reklamy były możliwie zgodne z potrzebami Klienta, a tym samym jak najmniej uciążliwe.

Dane Klienta będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie przechowywał je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW  

Dane Osobowe Klienta zebrane podczas aktywności Klienta w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu zgody Klienta na korzystanie z nich) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

badanie satysfakcji Klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ankiet, także wysyłanych do Klienta w dogodny sposób możliwie dostosowany do form kontaktu przez Ani-Wet, np. telefon, mail lub poczta tradycyjna), a w konsekwencji ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych przez Administratora usług, – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

POMIARY STATYSTYCZNE, ANALITYKA, BEZPIECZEŃSTWO I ULEPSZANIE USŁUG

Dane Osobowe Klienta zebrane podczas całej aktywności Klienta w Serwisie, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (oczywiście w tym przypadku – w zależności od zakresu zgody Klienta na korzystanie z nich) są lub mogą być przez Inwestora przetwarzane w następujących celach:

ulepszenie Serwisu, jakości oferowanych przez Administratora usług, zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi ich przetwarzanie w ww. celach.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres konieczny do pomiarów statystycznych, analiz oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Serwisu lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Inwestora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Inwestor będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nieustannie poszerza zakres dostępnych dla Użytkowników usług. W przypadku uruchomienia nowych usług zmodyfikuje niniejszy dokument. Administrator przekazuje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, osobom których dane przetwarza przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

Każdorazowo, regulaminy promocji, konkursów, formularze rejestracyjne, reklamacyjne etc. zawierają odniesienia do niniejszego dokumentu bądź bardziej szczegółowe regulacje np. precyzują odbiorców danych bądź zakres przetwarzanych danych osobowych.

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Klienta podejmowanych w Serwisie.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają Administratorowi sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Serwis, w tym komunikację z Użytkownikami Serwisu (np. wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, wspierają Administratora w komunikacji przy wykorzystaniu wirtualnego asystenta dostępnego w Serwisie), oferującą usługi uwierzytelniające rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, dostawcy mechanizmów bezpieczeństwa, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, badaniach satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności. Dane Klienta na bieżąco są udostępniane między Współadministratorami. 

Co do zasady partnerzy Administratora nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – wskazuje się, że podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

Odbiorcami Danych Klienta mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność Administratora udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok. Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, Administrator stosuje wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony Danych Osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, Administrator stosuje ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

PRAWA KLIENTA

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

ZABEZPIECZANIE DANYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia informacje np. o następujących środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są Dane Osobowe.

ZMIANY POLITYKI

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło